ufabet

ดื่มนมชื่นใจ ร่างกายแข็งแรง

วันที่ 1  มิถุนายน ของทุกปี องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ) กำหนดให้เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day)

เพื่อให้ผู้คนตระหนักและรณรงค์ในการบริโภคนมให้มากขึ้น ซึ่ง “นม” ถือเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย อุดมไปด้วยสารอาหารอย่างครบถ้วน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่

โดยเฉพาะแคลเซียม ซึ่งมีความสำคัญมากในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมจากการดื่มนมให้ร่างกายนำไปใช้ได้ดีกว่าการบริโภคแคลเซียมจากอาหารชนิดอื่น ๆ

เนื่องในวันดื่มนมโลก งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีแนวทางการเลือกซื้อและการเก็บรักษานมให้มีคุณภาพพร้อมดื่มตามอายุของนมแต่ละประเภทมาฝากผู้อ่านกันดังนี้

วิธีเลือกซื้อนมกำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการในการดื่มนมโดยเลือกรสชาติที่ชอบและอ่านฉลากโภชนาการ ได้แก่ พลังงานและสารอาหารที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์

ufabet

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม โดยสังเกตข้อมูลบรรจุภัณฑ์ต้องมีครบถ้วน ได้แก่ ชื่ออาหาร ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ  ปริมาณสุทธิ ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ เป็นต้น

  • ภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่รั่ว ไม่ซึม ไม่บวม ไม่ฉีกขาด
  • เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มีเครื่องหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • เลี่ยงการซื้อนมจากร้านค้าที่จำหน่ายแบบไม่เหมาะสมเช่น ตู้แช่หรือสถานที่เก็บที่ไม่ได้มาตรฐาน

ประเภทของนมจำแนกตามวิธีการเก็บรักษา

นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมที่ผลิตโดยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค แต่ไม่สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย กระบวนการนี้จะใช้ความร้อนต่ำเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพอาหารไว้ ได้แก่ กลิ่นและรส รวมถึงคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับนมโคสดมากที่สุด สามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ 7-10 นับจากวันที่บรรจุ ในกรณีดื่มไม่หมดและต้องการแบ่งเก็บไว้ ควรเทแบ่ง ไม่ดื่มจากภาชนะบรรจุโดยตรง เพราะจะทำให้นมบูดได้ง่าย

นมยูเอชที เป็นนมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง แต่ใช้ระยะเวลาการฆ่าเชื้อที่สั้นมาก เพื่อไม่ให้คุณภาพของน้ำนมเปลี่ยนแปลงไป กำจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้เกือบทั้งหมด สามารถเก็บได้นานถึง 6-9 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น ควรเก็บในที่ร่ม ไม่ร้อนมากนัก และไม่ควรเก็บในสถานที่ที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงเป็นเวลานาน

นมสตอริไลซ์ เป็นนมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนสูง และเวลานาน สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และจุลินทรีย์ที่ทำให้นมเน่าเสีย จึงเก็บได้นานถึง 12 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น แต่ไม่ควรเก็บในสถานที่ที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงเป็นเวลานาน


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ inmobelsa.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated